desktop-large
desktop
tablet
phone
Olle Söderenergi

Dags att komma till skott med 74 ton

– Vi är många som arbetat mycket aktivt med försöksverksamhet under många år. Nu är det hög tid att komma till skott! Självklart finns en rad utmaningar, men de är inte större eller svårare än att de går att lösa. Ta vara på erfarenheterna från försöksverksamheten, men titta också på Finland. Där har man infört 76 tons bruttovikt på hela vägnätet, säger Olle Ankarling från fjärrvärmebolaget Söderenergi i Södertälje.

Söderenergi är ett av de företag som var tidigt ute med försöksverksamhet. De har utvecklat en lösning som innebär att man kör fjärrvärmeflis på järnväg till Nykvarn, och därefter transporterar det med lastbil sista biten till kraftvärmeverket i Igelsta.

– Överdriv inte risken för överflyttning från järnväg till väg! Vi som jobbar med transport och logistik ser till hela kedjan. För oss är det självklart att mixa väg-, järnväg och sjötransporter.  Jag tycker att det är omodernt att ställa de olika transportslagen emot varandra. Varje transportslag har sina styrkor och svagheter, och jag tycker att vi ska effektivisera överallt där vi ser sådana möjligheter. Det gynnar alla, säger Olle Ankarling.