desktop-large
desktop
tablet
phone
Lena Larsson Volvo

Fordonsindustrin efterlyser besked

– Jag tycker att hearingen i sig var bra. Gruppdiskussionerna var konstruktiva. Samtidigt blir jag besviken när Trafikverket säger att implementeringen ligger flera år framåt i tiden. För oss som jobbar med teknikutveckling är det viktigt med tydliga besked, men också ett snabbt införande säger Lena Larsson projektledare för högkapacitetsfordon (HCT)  på Volvo AB.

– Vi är många här idag som på olika sätt arbetat med högkapacitetsfordon – både tyngre och längre. Vi hade förväntat oss  tydligare besked om vad som gäller.  Det handlar om vi ska kunna få fram rätt teknik, men om att vi ska kunna ge våra kunder korrekta rekommendationer kring deras framtida investeringar. Många av de frågor som diskuterades på hearingen går att lösa, det handlar egentligen om prioriteringar, säger Lena Larsson.