desktop-large
desktop
tablet
phone
seminarium i Almedalen

Almedalen: Logistik i världsklass!

Från den 1 juli tillåts 64 tons lastbilar, i stället för dagens bilar som maximalt får väga 60 ton. Nästa steg är att tillåta 74 tons lastbilar. Vid seminariet i Almedalen 2015 beskrivs hur tyngre lastbilar, och möjligheten till längre och tyngre tåg, sänker utsläppen och ökar konkurrenskraften. Dessutom blir trafiksäkerheten bättre genom att det blir färre lastbilar på vägarna.

Forskning visar att om vi fördelar tyngden över fler axlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med dagens måttbegränsningar för lastbilar kan vi med fler axlar lasta upp till 31 % mer per ekipage. Det innebär att tre lastbilar kan lasta lika mycket som fyra av samma storlek. Med minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna stärker vi industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Finland höjde redan 1 oktober 2013 maxvikten till 76 ton, värdefulla erfarenheter finns att hämta där efter snart 2 års av erfarenheter.

Seminariet anordnades under Almedalsveckan 2015 och var ett samarrangemang mellan Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, Jernkontoret, SveMin, SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet), TMF och Näringslivets transportråd. Seminariet var en del av Industrin tar matchen, www.industrintarmatchen.se.

Se filmen från seminariet: