desktop-large
desktop
tablet
phone
slider-start-2
WS-diskussion

SNABB IMPLEMENTERING EFTERFRÅGAS

Det var en bred representation på Trafikverkets hearing om tyngre fordon. Utöver Trafikverket deltog flera viktiga myndigheter; exempelvis Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Vinnova, VTI och Trafikanalys. Många kommuner och regioner deltog liksom många näringslivs-företrädare från olika branscher.

Olle Söderenergi

DAGS ATT KOMMA TILL SKOTT MED 74 TON

Söderenergi är ett av de företag som var tidigt ute med försöksverksamhet. De har utvecklat en lösning som innebär att man kör fjärrvärmeflis på järnväg till Nykvarn, och därefter transporterar det med lastbil sista biten till kraftvärmeverket i Igelsta.

Lena Larsson Volvo

FORDONSINDUSTRIN EFTERLYSER BESKED

– Jag tycker att hearingen i sig var bra. Gruppdiskussionerna var konstruktiva. Samtidigt blir jag besviken när Trafikverket säger att implementeringen ligger flera år framåt i tiden. För oss som jobbar med teknikutveckling är det viktigt med tydliga besked, men också ett snabbt införande säger Lena Larsson projektledare för högkapacitetsfordon (HCT) på Volvo AB.