desktop-large
desktop
tablet
phone
WS-diskussion

Snabb implementering efterfrågas

Det var en bred representation på Trafikverkets hearing om tyngre fordon. Utöver Trafikverket deltog flera viktiga myndigheter; exempelvis Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Vinnova, VTI och Trafikanalys. Många kommuner och regioner deltog liksom många näringslivs-företrädare från olika branscher. Under dagen diskuterades olika frågeställningar i mindre grupper. I den sammanfattande diskussionen lyftes bland annat följande frågor:

1. Ta hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan!

Enligt regeringens uppdrag ska kostnader för införandet tas inom nuvarande ekonomiska ramar. Flera deltagare pekade på att införandet av 74 tons bruttovikt stärker Sveriges konkurrenskraft och därför har en tydlig positiv samhällsekonomisk effekt. Dessa positiva ekonomiska effekter borde inkluderas.

2. Gå till beslut!

En fråga som kom upp vid flera tillfällen var behovet av att komma till snabbt beslut. Det finns nu ett gediget beslutsunderlag. Trafikverket och Transportstyrelsen har utrett frågan. Vi har mycket goda resultat från den försöksverksamhet som bedrivits under flera år i Sverige, men även två års erfarenhet från Finland.

3. Överdriv inte risken för överflyttning av gods!

Många deltagare, främst från näringslivet, varnade för att överdriva risken för överflyttning av gods från järnväg- till väg. Man menade att det finns inget som tyder på att sådana förändringar kommer att ske. Näringslivet har ett behov av att optimera sina transporter och behöver därför en mix av väg- järnvägs- och sjötransporter.

”Följ det finska exemplet”

– Sverige har mycket att lära av Finland. Där  införde man 76 ton på hela vägnätet och har sedan skyltat på de sträckor som inte har tillräcklig bärighet. Det finns en stor samsyn inom skogsnäringen och vi menar att Sverige borde göra på samma sätt. Det är både pragmatiskt och enkelt, säger Jörgen Olofsson transportschef på StoraEnso Skog.

Per Olsson

– När jag hör Trafikverket säga att ett införande av 74 ton inte är aktuellt förrän om flera år känner jag uppgivenhet. Det skapar ett stort vakuum. Hela AB Sverige förlorar på detta. Jag önskar att man kunde komma till skott och fatta ett beslut nu! säger Per Olsson VD på Parator i Bollnäs. Parator tillverkar efterfordon och de är ett av de företag som verkligen behöver tydliga spelregler.

Tidsplanen för implementeringen vållade debatt

Dagens sista punkt handlade om den fortsatta processen kring 74 ton. Trafikverkets representant menade att den sannolika tidsplanen är att beslut kan komma tidigast i nästa års infrastrukturproposition. Det betyder att beslutet inte kommer förrän nästa höst. När det gällde ikraftträdande menade Trafikverket att det inte kan ske förrän efter att den nya nationella planen trätt i kraft, dvs 2018. Flera deltagare ifrågasatte detta besked, bland annat Guy Ehrling från Näringslivets Transportråd.

Guy Erling

– Man behöver definitivt inte vänta till 2018! Redan nästa vår skulle regeringen kunna fatta ett beslut om införande, betonade Guy Ehrling.