desktop-large
desktop
tablet
phone
LU-18446461-för-webben

Minskade utsläpp med 74 ton

Att minska utsläppen från vägtrafiken är viktigt för att motverka klimatförändringar och skydda vår hälsa. Med 74-tons fordon kan tre fordon lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek, vilket minskar utsläppen i genomsnitt 10 procent per transporterat ton.

LU-18160694-för-webben

Färre lastbilar på vägarna med 74 ton

Med 74 tons fordon kan tre fordon lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Det handlar om att optimera hela transportsystemet. Med tyngre fordon kommer antalet fordon att minska och transporter till järnvägsterminaler och hamnar att bli effektivare.

CM-HW10309

Stärkt konkurrenskraft för Sverige

Genom att transportera mer per lastbil minskar bränsleförbrukningen, vilket bidrar till att kostnaderna minskar. 74-tons fordon skulle stärka Sveriges konkurrenskraft då transportsystemet kan användas på ett optimalt sätt.

CM-PQ00394

Förbättrad trafiksäkerhet med 74 ton

Med 74 tons fordon kan företagen investera i nya moderna 74-tons lastbilar. Dessa skulle då ersätta dagens äldre fordon. Lastbilar med högre lastkapacitet betyder också färre fordon, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt.

CM-LK03677

Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om 74-tons bruttovikt på lastbilar.

Saknar du någon fråga? Mejla den till info@74ton.nu så svarar vi!