desktop-large
desktop
tablet
phone
Inledning hearing

Fullsatt hearing om tyngre fordon

Stefan Engdahl, planeringschef på Trafikverket inledde hearingen i Stockholm. Intresset var stort. Myndigheter, branschorganisationer och företag har kommit för att ge sin syn på effekter av att införa 74 ton som maxvikt på det allmänna vägnätet.

Hearingen är ett led i Trafikverkets arbete med det regeringsuppdrag som de fick den 13 maj i 2015. Uppdraget handlar om att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillåta tyngre fordon på vissa delar av det allmänna vägnätet. Uppdraget slutredovisades den 30 november 2015. I uppdraget låg att presentera en plan för hur det identifierade vägnätet successivt ska kunna öppnas för tyngre fordon.