desktop-large
desktop
tablet
phone
CM-AT10075

Material om tyngre lastbilar

Här hittar du rapporter, filmer, remissvar och annan information om 74-tons lastbilar.

Rapporter

22 organisationer ställer upp på 74 ton

Delrapport för bland annat 74-tons lastbilar från Skogforsk 723-2010

Arbetsrapport – uppföljning av drivmedelsförbrukning och lastfyllnadsgrad från Skogsforsk

Skogsbrukets transporter 2010

TFK 2014 – Implementering av tunga lastbilar i Finland

Trivector – Utvärdering av En Coil Till 74 ton för stålindustrin

Fakta PM – Morgondagens fordon finns redan idag – Skogsindustrierna

Filmer

Här hittar du filmer om 74-tons lastbilar.

Logistik i världsklass – med färre lastbilar och längre tåg

Seminariet arrangerades under Almedalsveckan 2015

Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tunga lastbilar

Logistik i världsklass med färre lastbilar

Seminarium under Almedalsveckan 2013 om tyngre lastbilar.

Sveriges första 74-tons flisfordon invigs

Sveriges Åkeriföretag svarar om 74 ton och 64 ton i en presentation och frågestund på deras årsmöte

SCA:s 74-tons bil som går på biodrivmedel

Södra inviger sina två 74-tons bilar

Timmeråkare i Sundsvall

Länkar

Energieffektiva transporter – se vilka fordon som gör nytta på vägarna redan idag

Remissvar

Remissammanställning

Naturvårdsverket

Rikspolisstyrelsen

Sjöfartsverket

Energimyndigheten

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Tillväxtverket

Trafikanalys

VINNOVA

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges lantbruksuniversitet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Näringslivets Transportråd

Scania AB

Skogsindustrierna

Sveriges Åkeriföretag

AB Volvo

Regeringsuppdraget

RB II 1 N2015-4204-MTR Uppdrag tyngre fordon