desktop-large
desktop
tablet
phone
Cecilia Mårtensson SKL

Tyngre fordon intresserar SKL

– Självklart är frågan om tyngre fordon på det allmänna vägnätet en viktig fråga för våra medlemmar. Det  handlar i grunden om näringslivsutveckling, om hur man bygger upp ett välfungerande transportsystem. En viktig fråga är hur man på bästa sätt kan ansluta logistikterminaler och hamnar, säger Cecilia Mårtensson expert på transporter och infrastruktur på SKL.

Alla kommuner,  landsting och regioner är  medlemmar i SKL.  SKL:s  uppgift är att stödja och bidra till att utveckla  medlemmarnas verksamhet.

– Vi var tydliga i vårt remissvar 2014. Vi menar att ett införande av 74 tons-fordon på ett utvalt vägnät kan bidra till att skapa effektiva transporter. Tyngre fordon ger färre fordon på vägarna, samt lägre utsläpp. Det är bra, säger Cecilia Mårtensson.

– Trafikverket har lyssnat på oss och kommer nu att göra pilotstudier på åtta olika orter runt om i Sverige. Syftet med pilotstudierna är att se på hur man kan samordna det kommunala och statliga vägnätet.  Generellt sett tycker jag att det har varit ett väldigt bra samarbete mellan olika aktörer när det gäller tyngre fordon – alltifrån kommuner till företag, avslutar Cecilia Mårtensson från SKL.