desktop-large
desktop
tablet
phone
Stefan Engdahl TRV

2015: Hearing viktig del i processen

– Regeringen har gett oss en rad olika frågeställningar som vi ska svara på senast den 30 november 2015. Hearingen är ett viktigt inslag i vårt arbete. Vi är angelägna om att verkligen ta vara på de synpunkter, erfarenheter och kunskaper som finns rörande tyngre fordon, säger Stefan Engdahl planeringschef på Trafikverket.

– Vi vet att detta är en viktig fråga för det svenska näringslivet och nu handlar vårt arbete om att vända på alla stenar och ge svar på de frågor som regeringen ställt. Det är både tekniska frågeställningar kring bärighet och implementering, men också mer politiska frågor som handlar om finansiering och prioritering mellan olika infrastruktursatsningar.

– Jag är glad över att det är en så stor uppslutning här idag. Vi har fått byta lokal för att få plats med alla som vill vara med. Ungefär hälften kommer från branschorganisationer eller företag. Resten kommer från myndigheter, regioner och kommuner.  Det visar att frågan om tyngre fordon engagerar brett. Min förhoppning är att vi under dagen ska få en konstruktiv dialog och bygga en bra plattform för vårt fortsatta arbete med regeringsuppdraget, avslutar Stefan Engdahl.